Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Fotoğraflar Biyografi Mesajı
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Hizmet Binaları

14 Ocak 2020

TAŞINMAZLAR
HİZMET BİNASI HİZMETLER ADRES TELEFON
Belediye Sarayı  Başkanlık Belediye Bulvarı No:1 259 67 00
Zabıta Müdürlüğü 259 67 21
Su ve Kanalizasyon Md.lüğü 259 67 40
Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü 259 67 34
Hukuk İşleri Müdürlüğü 259 67 10
Yazı İşleri Müdürlüğü 259 67 08
İns.Kay.ve Eğitim.Md.lüğü 259 67 09
Özel Kalem Müdürlüğü 259 67 11
Destek Hizmetleri Md.lüğü 259 67 79
Temizlik İşleri Müdürlüğü 259 67 50
Mali Hizmetler Md.lüğü 259 67 72
İmar ve Şehircilik Md.lüğü 259 67 93
Fen İşleri Müdürlüğü 259 67 86
Strateji Geliştirme Md.lüğü 259 67 98
Emlak ve İstimlak Md.lüğü 259 67 56
Bilgi İşlem Müdürlüğü 259 67 81
Basın veHalkla İlişkiler Birimi 259 67 47
Belediye Kültür Merkezi Kültür ve Sos.İşlerMd.lüğü Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi 2596834
Belediye Konservatuarı
Fen İşleri Şantiye Binası Fen İşleri Şantiye hizmetleri Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 2596819
Su ve Kanalizasyon Şantiye Binası Su ve Kanalizasyon Şantiye hizmetleri Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 2596823
Park ve Bahçeler Binası Park ve Bahçeler Birimi tarafından verilen hizmetler Bahçelievler  Mahallesi Sümbül Sokak 2572938
Asri Mezarlık Hizmet Binası Mezarlıklar Müdürlüğüne ait tüm hizmetler Baştarla Mahallesi Çınartepe Sokak 2682255
Toptancı Hal Binası Toptancı Hal Birimi tarafından verilen hizmetler Karaelmas Mahallesi Küme Sokak 2596843
Ulaştırma Tamirhane Binası Ulaştırma ve Tamirhane Birimi tarafından verilen hizmetler Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 2596812
Mezbaha Binası Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak 2596842
İtfaiye Binası İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak 2596841
Şehirler arası Otobüs Terminali Terminal Birimi tarafından verilen hizmetler Terakki Mahallesi 2571311
Milli Egemenlik Caddesi
Kapuz Plajı Deniz ve dinlenme hizmetleri Yeşil Mahalle Adatepe Küme Sokak 2561518
Atıksu Arıtma Tesisi Kentin atık suyunun arıtılarak derin denize deşarjı yapılmaktadır Milli Egemenlik Caddesi 2573569