Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Çınartepe Mahallesi, 567 ada 11 ve 28 nolu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

30 Kasım 2022