Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Kilimli

04 Ocak 2020

Kilimli
İlçe, Merkez Belediyenin yanında Çatalağzı, Gelik ve Muslu olmak üzere toplam 4
belediyeye; Göbü, Türkali, Kurtköy ve Şirinköy’den oluşan 4 köye ve 24 mahalleye sahiptir. 2018
Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre nüfusun 17.644’ü erkek, 17.679’u
kadın olmak üzere toplam 35.323 kişidir ve 2017 yılı ile kıyaslandığında 743 kişilik bir nüfus kaybı söz
konusudur.

İlçenin en yüksek tepesi 1.115 m ile Hasan Tepesidir ve İlçe sınırları içinde ova yoktur.
Ekonomik yapıyı İl genelinde olduğu gibi kömür madeni şekillendirirken balıkçılık da İlçede önemli
bir geçim kaynağıdır. Türkiye Taş Kurumuna ait Karadon ve Gelik Müesseseleri İlçe sınırlarında yer
almaktadır. Bunun yanında İlçeyi diğer ilçelerden ayıran en belirgin özelliği sahip olduğu termik
santrallerdir; Çatalağzı Termik Santrali (ÇATES) ve Zonguldak Eren Termik Santrali (ZETES).
ZETES’in 3 ünitesi mevcuttur ve böylece İlçede 4 adet termik santral bulunmaktadır.

İlçe sahip olduğu demiryolu bağlantısı ve mağara oluşumu ile de öne çıkmaktadır. Cumayanı,
İnağzı ve Kızılelma mağaraları doğal dokunun birer parçasını oluşturmaktadır. Ayrıca Göbü ve Türkali
Köyü sahilleri yaz aylarında vatandaşlarımızca yoğun olarak kullanılmaktadır.