Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Devrek

04 Ocak 2020

Devrek
İlçenin Kastamonu ve Bolu İlleri arasında geçiş görevi üstlenmesinden dolayı Devrek ismini
aldığı sanılmaktadır. Çevrede yaşayan en eski kavim Etiler’dir. (Hititler) Devrek 14.05.1920 tarihinde
Zonguldak Merkezine Ereğli ve Bartın kazaları ile birlikte bağlanmıştır. İlçe Zonguldak İl Merkezine
57 km mesafededir.

İlçenin en önemli akarsuyu Devrek Çayıdır. Devrek Çayı Yenice Çayı ile birleşerek Filyos
Çayını meydana getirip Filyos Beldesinden denize dökülür. Devrek’in en yüksek tepesi 925 m ile
Dorukan Tepesidir. İlçeye bağlı 1 belde (Çaydeğirmeni Belediyesi) ve 83 köy bulunmaktadır.
Çaydeğirmeni beldesinin 5, Merkez Belediyenin 5 olmak üzere 10 mahalleye sahiptir. 2018 Yılı Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre nüfusun 28.844’ü erkek, 28.696’sı kadın olmak
üzere toplam nüfus 57.540 kişidir ve 2017 yılı ile kıyaslandığında 982 kişilik bir nüfus artışı söz
konusudur.

Yöreye has bir ürün olan Baston İlçenin ilk akla gelenlerindendir. İlçe ekonomisine TTK,
orman ve yurt dışı işçiliği yanında baston üreticiliği de önemli katkı sağlamaktadır. İlçe sınırları içinde
organize sanayi bölgesi olmaması bölge için bir handikap oluşturmaktadır. Yatırım teşviki almış
Çamakçılar Banyo Mobilyası, Başoğulu A.Ş. Devrek Mermer A.Ş. Cilas Kauçuk A.Ş. ilçenin sanayi ve
imalat kuruluşlarından en önemlileridir.