Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/ İmar Planı Değişikliği Askısı

01 Şubat 2021

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü/ İmar Planı Değişikliği Askısı

 

Zonguldak Belediye Meclisinin 07.01.2021 gün ve 21 sayılı kararı ile onaylanan Terakki Mahallesi, 339 ada 23 ve 26 nolu parsellerle yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği,

Zonguldak Belediye Meclisinin 07.01.2021 gün ve 23 sayılı kararı ile onaylanan Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 nolu parsele yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve

Zonguldak Belediye Meclisinin 07.01.2021 gün ve 22 sayılı kararı ile onaylanan Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 nolu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili görseller aşağıdadır.