Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Fotoğraflar Biyografi Mesajı

Asma Mahallesi, 413 ada 1 Parsele İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği

01 Haziran 2021