Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

26 Haziran 2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.07.2020 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM 

01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın; 19.06.2020 tarih ve E.12202 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın; 19.06.2020 tarih ve E.12203 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ile Üye sayılarının tespiti ve Komisyonlarına üye seçimi hakkındaki yazısı.

04-Başkanlığın 05.06.2020 tarih ve E.11051 sayılı, Belediyenin 2019 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

05-Başkanlığın 12.06.2020 tarih ve 22 sayılı, Belediyenin 2019 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması hakkındaki yazısı.

06-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve E.11265 sayılı, Belediyenin 2019 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.10191 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş.’nin Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Kasımpaşa Sokaktaki 109 m2’lik ve Sancaktar Sokaktaki 250 m2’lik işyerleri adına tahakkuk eden 2012 yılı katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

08-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.10192 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş. adına tahakkuk eden 2013 yılı katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 15.05.2020 tarih ve E.10193 sayılı, Yeni Mağazacılık A.Ş. adına tahakkuk eden 2014 yılı katı atık toplama taşıma ve bertaraf bedelinin yeniden belirlenmesi hakkındaki yazısı.

10-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 09.06.2020 tarih ve E.11266 sayılı, 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun bazı maddeleri ile ilgili olarak Belediyemizi ilgilendiren tahakkuk ve tahsilat konularında gerekli Meclis Kararının alınabilmesi hakkındaki yazısı.

11-Zabıta Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve 11073 sayılı, ilgili mevzuatlarda yapılan değişiklikler sonucu işyerlerine uygulanacak Ulusal Tatil Günleri Ruhsat Harcının belirlenmesi hakkındaki yazısı.

12-Fen İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12581 sayılı, Kent İçi Toplu Taşımacılık Faaliyetini yürüten işletici firma Atıl İnsan Kaynakları Sanayi ve Ticari Ltd.Şti.’nin gelir desteği ile tarife ücretlerine zam yapılması talebi hakkındaki yazısı.

13-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.12717 sayılı, İlimiz liman bölgesinde sahil şeridinin düzenlenmesi projesi kapsamında taşınmaz tahsis iptali talebi hakkındaki yazısı.

14-Fen İşleri Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve E.11047 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçe Belediyemiz sınırları içindeki yollarda Akmercan Batıkar Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Tic. A.Ş tarafından yatırım programı kapsamında doğalgaz dağıtım projesi ile ilgili olarak gerçekleştirilecek POLİETİLEN (PE) ve ÇELİK boru döşeme işleri ve bunlar için yapılan inşaat işleri sırasında meydana gelen tahribatlara ait masraf birim fiyatlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.

15-Özel Kalem Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve E.12474 sayılı, Belediyemiz Meclis Üyesi Murat UZUN tarafından verilen Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Tic.Ltd.Şti’nin bedelsiz olarak Zonguldak Belediyesine devri talebi hakkındaki yazısı.

16-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12583 sayılı, sahil projesi çalışmaları sebebiyle Maden Mühendisleri Cemiyeti önü – Maden Müzesi girişine kadar olan ve Adliye önündeki Belediyemizce işletilmekte olan açık otopark tahsislerinin kaldırılması hakkındaki yazısı.

17-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve E.11184 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre kirliliğinin giderilmesi için kullanım amacı çöp toplama aracı ve yol süpürme aracı olmak üzere toplam 750.000.-TL. şartlı nakdi yardım alınması hakkındaki yazısı.

18-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 08.06.2020 tarih ve E.11185 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre kirliliğinin giderilmesi için kullanım amacı çöp konteynırı olmak üzere toplam 450.000.-TL. şartlı nakdi yardım alınması hakkındaki yazısı. 19-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 18.06.2020 tarih ve E.12067 sayılı, Belediyemiz Taksi-Dolmuş-Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılabilmesi talebi hakkındaki yazısı.

20-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12625 sayılı, Belediyemiz Taksi-Dolmuş-Servis Yönetmeliği hükümlerinin uygulama yetkisinin İşletme Müdürlüğüne devrinin sağlanması ve bu yönde ilgili Yönetmelikte yeni düzenlemenin yapılması talebi hakkındaki yazısı.

21-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 23.06.2020 tarih ve E.12382 sayılı, İlimiz İncivez Mahallesinde yeni taksi durağı açılması, çalışacak araçların, gerekli şartların ve bununla ilgili uygulanacak bedellerin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

22-Başkanlığın 23.06.2020 tarih ve E.12468 sayılı, 2020 yılı Ağustos Ayının İzin ayı olarak belirlenmesi hakkındaki yazısı.

23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12608 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Tepebaşı Mahallesi, 1334 ada, 8 ve 12 nolu parsellerin bir kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12609 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Tepebaşı Mahallesi, 1334 ada, 8 ve 12 nolu parsellerin bir kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12610 sayılı, Zonguldak Belediyesi sınırı ile Elvanpazarcık Belediye sınırının İl İdare Kurulu tarafından onaylanan İzahnameye göre düzeltilmesi hakkındaki yazısı.

26-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.12712 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

27-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.12714 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

28-Meclis Üyelerinden Kenan Ekiz, Hasan Şenol, Hürmet Kartal, Turgut Aydın, Okan Onur, Ozan Demirtaş, Deniz Dilaver, Osman Bekaroğlu, Hüsnü Meydan, Atınç Kayınova, Özberk Papila ve Vahdettin Velioğlu tarafından verilen; Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde (Kapuz Cad., 46 Evler Küme Sok., 88 Evler Küme Sok., Hasan Karabacak Sok., Yeni Yol Sok., Yayla kavşağı çizgisi içinde kalan alanda) imar durumu ve yapı ruhsatı verilmesi işlemlerinin 1-2 ay durdurulması, bu zaman zarfında acilen katlı genel otoparkların belirleneceği imar planı tadilatlarının hazırlatılması hakkındaki talep dilekçeleri.