Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2020 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Ağustos 2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2020 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI TEMMUZ AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2020 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EYLÜL AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

01-Yoklama ve açılış.

02-Zabıta Müdürlüğünün 05.06.2020 tarih ve 11073 sayılı, ilgili mevzuatlarda yapılan değişiklikler sonucu işyerlerine uygulanacak Ulusal Tatil Günleri Ruhsat Harcının belirlenmesi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

03-Fen İşleri Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12581 sayılı, Kent İçi Toplu Taşımacılık Faaliyetini yürüten işletici firma Atıl İnsan Kaynakları Sanayi ve Ticari Ltd.Şti.’nin gelir desteği ile tarife ücretlerine zam yapılması talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.06.2020 tarih ve E.12610 sayılı, Zonguldak Belediyesi sınırı ile Elvanpazarcık Belediye sınırının İl İdare Kurulu tarafından onaylanan İzahnameye göre düzeltilmesi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.12712 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.06.2020 tarih ve E.12714 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki İmar Komisyonu Raporu.

07-Meclis Üyelerinden Kenan Ekiz, Hasan Şenol, Hürmet Kartal, Turgut Aydın, Okan Onur, Ozan Demirtaş, Deniz Dilaver, Osman Bekaroğlu, Hüsnü Meydan, Atınç Kayınova, Özberk Papila ve Vahdettin Velioğlu tarafından verilen; Atatürk Devlet Hastanesi çevresinde (Kapuz Cad., 46 Evler Küme Sok., 88 Evler Küme Sok., Hasan Karabacak Sok., Yeni Yol Sok., Yayla kavşağı çizgisi içinde kalan alanda) imar durumu ve yapı ruhsatı verilmesi işlemlerinin 1-2 ay durdurulması, bu zaman zarfında acilen katlı genel otoparkların belirleneceği imar planı tadilatlarının hazırlatılması hakkındaki talep dilekçeleri ile ilgili İmar Komisyonu Raporu.

08-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve E.17613 sayılı, müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren tüm birimlerin ve ilgili personellerin İşletme Müdürlüğü bünyesine devredilmesi hakkındaki yazısı.

09-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 19.08.2020 tarih ve E.17065 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 24.08.2020 tarihli ve E.17470 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi şehir şebekesinin iyileştirilmesi, artan elektrik ihtiyacının karşılanması çalışmaları kapsamında, 2020 yılında planlanan yatırımların gerçekleştirilmesi için Bahçelievler Mahallesi Gül Sokakta 352 ada, 66 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 96,83 m2 alanda mevcut trafo binası yerinin iz bedeli üzerinden Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına 25 yıllığına kiralanabilmesi ve bununla ilgili olarak tüm işlemlerin yürütümü içinde Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

11-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.17861 sayılı, Zonguldak İli Meşrutiyet Mahallesi, 43 ada, 1 parsel sayılı, 1731,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki eski Halkevi yeni Belediye Kültür Merkezi Binası, Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı 2.Grup Yapının restorasyon ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi için bedelsiz olarak 3 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi, gerekli protokollerin ve tahsisle ilgili tüm işlemlerin yürütümü için de Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve E.17946 sayılı, kamu yararı ve kamu hizmeti amacı ile işletmeciliği Başkanlığımızca yapılması amaçlanan Zonguldak Şehir Ormanı D Tipi Mesire Yerinin kiralanması, protokoller ve gerekli tüm işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.08.2020 tarih ve E.17048 sayılı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik talebinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

14-İşletme Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve E.17614 sayılı, İşletme Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik talebinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

15-İşletme Müdürlüğünün 24.08.2020 tarih ve E.17461 sayılı, İncivez Mahallesinde yeni taksi durağı açılması ve bu konu ile ilgili olarak diğer tüm şartların belirlenmesi hakkındaki yazısı.