Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

25 Eylül 2020

BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.10.2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI EKİM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

 

01-Yoklama ve açılış.

02-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 18.08.2020 tarih ve E.17048 sayılı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik talebi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

03-İşletme Müdürlüğünün 25.08.2020 tarih ve E.17614 sayılı, İşletme Müdürlüğünün Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinde değişiklik talebi hakkındaki Türlü İşler Komisyonu Raporu.

04-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 19.08.2020 tarih ve E.17065 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul, Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

05-İşletme Müdürlüğünün 17.09.2020 tarih ve E.19601 sayılı, Belediyemiz Taksi-Dolmuş-Servis Yönetmeliğinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

06-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.09.2020 tarih ve 1-19888 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan boş ve dolu kadro derece ve unvan değişikliği hakkındaki yazısı.

07-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 18.09.2020 tarih ve 04-19768 sayılı, Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü Kent Temizliği Hizmetlerinde yeni kurulan toplama sistemi ile birlikte emekli edilecek olan 11 adet mekkarenin bedelsiz olarak sahiplendirilmesi ve bununla ilgili olarak da Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.09.2020 tarih ve 20245 sayılı, Mülkiyeti Belediyemize ait Ontemmuz Mahallesi Acılık mevkii 169 ada,10 parselde kayıtlı 2.266,39 m2’lik taşınmaz üzerinde 1 yıl süreli haftada 1 gün giysi pazarı kurulması ile ilgili olarak yapılan tahsis süresinin uzatılması talebi hakkındaki yazısı.

09-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.09.2020 tarih ve E.19669 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait Merkez İlçe Tepebaşı Mahallesi, 8.438,57 m2 yüzölçümlü, 441 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın 210,67 m2’lik alanında mevcut trafo yerinin 25 yıllığına TEDAŞ adına iz bedelle kiralanabilmesi ve bu hususla ilgili tüm işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.