Tahsin ERDEM
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Hizmet Binaları

14 Ocak 2020

TAŞINMAZLAR
HİZMET BİNASI HİZMETLER ADRES TELEFON
Belediye Sarayı  Başkanlık Belediye Bulvarı No:1 444 06 67
Zabıta Müdürlüğü 444 06 67
Su ve Kanalizasyon Md.lüğü 444 06 67
Ulaşım Hizmetleri Md.lüğü 444 06 67
Hukuk İşleri Müdürlüğü 444 06 67
Yazı İşleri Müdürlüğü 444 06 67
İns.Kay.ve Eğitim.Md.lüğü 444 06 67
Özel Kalem Müdürlüğü 444 06 67
Destek Hizmetleri Md.lüğü 444 06 67
Temizlik İşleri Müdürlüğü 444 06 67
Mali Hizmetler Md.lüğü 444 06 67
İmar ve Şehircilik Md.lüğü 444 06 67
Fen İşleri Müdürlüğü 444 06 67
Strateji Geliştirme Md.lüğü 444 06 67
Emlak ve İstimlak Md.lüğü 444 06 67
Bilgi İşlem Müdürlüğü 444 06 67
Basın veHalkla İlişkiler Birimi 444 06 67
Belediye Kültür Merkezi Kültür ve Sos.İşlerMd.lüğü Meşrutiyet Mahallesi Gazipaşa Caddesi 444 06 67
Belediye Konservatuarı
Fen İşleri Şantiye Binası Fen İşleri Şantiye hizmetleri Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 444 06 67
Su ve Kanalizasyon Şantiye Binası Su ve Kanalizasyon Şantiye hizmetleri Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 444 06 67
Park ve Bahçeler Binası Park ve Bahçeler Birimi tarafından verilen hizmetler Bahçelievler  Mahallesi Sümbül Sokak 444 06 67
Asri Mezarlık Hizmet Binası Mezarlıklar Müdürlüğüne ait tüm hizmetler Baştarla Mahallesi Çınartepe Sokak 444 06 67
Toptancı Hal Binası Toptancı Hal Birimi tarafından verilen hizmetler Karaelmas Mahallesi Küme Sokak 444 06 67
Ulaştırma Tamirhane Binası Ulaştırma ve Tamirhane Birimi tarafından verilen hizmetler Karaelmas Mahallesi Fındıksuyu Sokak 444 06 67
Mezbaha Binası Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler Çaydamar Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak 444 06 67
İtfaiye Binası İtfaiye Müdürlüğü tarafından verilen hizmetler Ontemmuz Mahallesi Mevlana Sokak 444 06 67
Şehirler arası Otobüs Terminali Terminal Birimi tarafından verilen hizmetler Terakki Mahallesi 444 06 67
Milli Egemenlik Caddesi
Kapuz Plajı Deniz ve dinlenme hizmetleri Yeşil Mahalle Adatepe Küme Sokak 444 06 67
Atıksu Arıtma Tesisi Kentin atık suyunun arıtılarak derin denize deşarjı yapılmaktadır Milli Egemenlik Caddesi 444 06 67