Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Fotoğraflar Biyografi Mesajı

Karaelmas Mahallesi, 136 ada 4 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

13 Ekim 2021