Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Kardeşler köyü, 111 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği

14 Mart 2022