Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Fotoğraflar Biyografi Mesajı

Mithatpaşa Mahallesi, 60 ada 38 Parsele İlişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Değişikliği

01 Haziran 2021