Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

Terakki Mahallesi, 1708 ada, 2 nolu parsel, 1712 ada, 1 nolu parsel ile 1715 ada 2, 4 ve 5 nolu parsellere ilişkin1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişikliği

14 Mart 2022