Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZBEÜ ile İmzaladığımız Protokoller ile Bir İlki Daha Gerçekleştirdik

25 Mayıs 2023

ZBEÜ ile İmzaladığımız Protokoller ile Bir İlki Daha Gerçekleştirdik

 

Zonguldak Bülent Ecevit Ünivesitesi Rektörlüğünde gerçekleştirilen törende protokollere belediyemiz adına Başkanımız Dr. Ömer Selim Alan, üniversite adına ise Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer tarafından imzalandı. Bu protokoller ile üniversitemizden danışmanlık ve hizmet alımı noktasında bir ilki gerçekleştirdik.

 

Coğrafi Bilgi Sistemleri Altyapısı Kurulacak Bina Bilgi Sistemi Oluşturulacak

 

İmzalanan ilk anlaşmaya göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, belediyemize Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Altyapısı kuracak. Altyapı kurulumu tamamlandıktan sonra, belediye sınırları içerisinde imar ve numarataj bilgileri, doğalgaz, telekom ve elektrik gibi altyapı unsurları CBS ortamına aktarılacak. Yine merkez ilçe idari sınırları içerisinde zemin ve bina bilgi sistemi oluşturularak, Deprem Risk Haritalaması oluşturulacak. Gerçekleştirilecek bu çalışmayla imar konusunda belediyecilik hizmetlerinin hız ve verimliliğinin arttırılması, aynı zamanda depreme dirençli bir kent altyapısının oluşturulması amaçlanıyor.

 

İçme Suyu ve Atık Su Hatlarının Haritalandırılması

 

Gerçekleştirilecek ikinci projede ise belediyemizin idari sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 350 kilometre toplam uzunluğa sahip içme suyu ve atık su hattının yeraltı haritalama teknikleri kullanılarak belirlenmesi ve oluşturulacak haritaların CBS altyapısına işlenmesi amaçlanıyor. Gerçekleştirilecek bu çalışmayla altyapı çalışmalar sırasında mevcut altyapılara zarar verilmesinin ve bakım onarım çalışmalarının daha az maliyetle gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

 

Su Kayıp-Kaçağını Önlemek için Otomasyon Sistemi Geliştirilecek

 

Üçüncü projeyle ise su kayıp-kaçağının önlenmesi amacıyla üniversite tarafından belediyemiz için otomasyon sistemi geliştirilecek. Proje kapsamında gerek donanımsal gerekse yazılımsal kurgu ve geliştirme tamamen Üniversitemiz tarafından yapılacak. Bu uygulamayla da su kaynaklarının daha verimli kullanılması ve iklim değişikliğine bağlı olarak özellikle yaz aylarında yaşanabilecek susuzluk riskinin azaltılması hedefleniyor.