Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Ocak 2023

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.02.2023 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ŞUBAT AYI TOPLANTISININ BİRİNCİ BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-Fen İşleri Müdürlüğünün 20.01.2023 tarihli ve 64063 sayılı, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 85. maddesinin b bendi ve 237 sayılı Taşıt Kanunun 10. maddesi gereği yerli ve milli elektrikli aracı olan TOGG marka SUV model otomobilden 1 adet satın alınabilmesi ve satın alma ile ilgili tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN'a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

 

03-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.01.2023 tarihli ve 64565 sayılı, Belediyemiz BAKAP projesi kapsamında “Doğaya Kaçış Glamping Tesisi Projesi” ile ilgili proje evraklarının imzalanması hususunda Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

 

04-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 23.01.2023 tarihli ve 64236 sayılı, 2023 Mali yılı Gelir Tarifesinin 58. sayfasında bulunan su ücret tarifesi başlığı altına, “(I) Hayrat Çeşme Aboneliği ve (İ) Üniversite Öğrenci Evi Aboneliği” maddelerinin eklenilerek ücretlerinin belirlenmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

05-Zabıta Müdürlüğünün 09.01.2023 tarihli ve 62800 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur zabıta personellerinin 2023 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

 

06-İtifaiye Müdürlüğünün 09.01.2023 tarihli ve 62810 sayılı, Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta olan memur itfaiye personellerinin 2023 yılı fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

 

07-Zabıta Müdürlüğünün 19.01.2023 tarihli ve 63910 sayılı, 2023 Mali Yılı Belediye Gelir Tarifesinin; “Toptancı Haller ve Amme Emlakı Yer Tahsis Ücreti” başlıklı (e) bendindeki Yaş Sebze Meyve Kantar Hizmet Ücretleri başlığı altındaki ücretlerin güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 20.01.2023 tarihli ve 64017 sayılı, İlimiz Merkez İlçe, Mithatpaşa Mahallesi, 4.078,84 m² yüzölçümlü, 506 Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın 50,00 m²’lik alanında alanda yapılacak trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına 0.01 TL. (1Kuruş) iz bedelle kiralanabilmesi, kira sözleşmesinin imzalanabilmesi ile Tapu Müdürlüğünde tapu kayıtlarına kira şerhi işlemleri için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

 

09-İşletme Müdürlüğünün 10.01.2023 tarihli ve 62916 sayılı, yeni Atatürk Devlet Hastanesi Hizmet Binası karşısı, Kız Meslek Lisesi Yanı, Huzur Sokak üzerinde bulunan Kapuz Dolmuş Durağı Ek Durak Yeri araç sayısının güncellenmesi talebi hakkındaki yazısı.