Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

25 Şubat 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.03.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI MART AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-İşletme Müdürlüğünün 16.02.2021 tarih ve 3573 sayılı, 07.09.2020 tarih ve 82 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kurulan İncivez Taksi Durağı ile alakalı; katılımın ve katılımlarla ilgili uygulanacak tüm usul ve esasların, ayrıca bu konu ile ilgili olarak da yapılacak ücretlendirmelerin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

03-Fen İşleri Müdürlüğünün 2202.2021 tarih ve 3950 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Yayla Mahallesi Fener mevkiinde sokak sağlıklaştırması ve çevre düzenlemesi yapım işleri için İller Bankasından 4.000.000,00.-TL. şartlı hibe ve 6.000.000,00.-TL.kredi alınması ve tüm bu hususlarla ilgili olarakda iş ve işlemlerin yürütümü için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

04-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 23.02.2021 tarih ve 4024 sayılı, kullanılmakta olan kartlı sayaçlarla ilgili olarak firmalarla yapılan sözleşme gereği servis hizmetlerine yönelik hükümlerin yerine getirilmemesi ve bu husustaki abone mağduriyetlerinin giderilmesi talebi hakkındaki yazısı.

05-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22.02.2021 tarih ve 3918 sayılı, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetmelikte B4 grubunda yer alan Belediyemiz kadrolarında yapılacak olan boş ve dolu kadro derece değişikliklerine ait II ve III sayılı cetvellerin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

06-İşletme Müdürlüğünün 22.02.2021 tarih ve 3976 sayılı, İlimiz Merkezde faaliyet gösteren S Plakalı ticari araç sahiplerinden 2020 – 2021 yıllarına ait çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi ücretlerinin alınmaması ile ilgili olarak yapılan talebin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Özel Kalem Müdürlüğünün 25.02.2021 tarih ve 4336 sayılı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından kabul gören Engelsiz Yaşam Merkezi’ne ait proje bütçesi 180.000.-TL. artış göstereceğinden; 180.000.-TL. tutarında hibenin alınması ve bu hususla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ve sözleşmelerin imzalanabilmesi için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.