Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

26 Mart 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.04.2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI NİSAN AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02-Başkanlığın 25.03.2021 tarih ve 6955 sayılı, Meclis Katipleri seçimi hakkındaki yazısı.

03-Başkanlığın 25.03.2021 tarih ve 6956 sayılı, Meclis 1. ve 2.Başkan Vekili seçimi hakkındaki yazısı.

04-Başkanlığın 25.03.2021 tarih ve 6961 sayılı, Belediye Encümen Üyeleri seçimi hakkındaki yazısı.

05-Başkanlığın 25.03.2021 tarih ve 6962 sayılı, Meclis İhtisas Komisyonları ile Üye sayılarının tespiti ve Komisyonlarına üye seçimi.

06-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 22.03.2021 tarih ve 6446 sayılı, Belediyenin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi hakkındaki yazısı.

07-Belediyenin 2020 Mali Yılı Denetimi ile ilgili olarak Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisine sunulması.

08-Meclis Üyeleri Atınç Kayınova, Hasan Şenol, Özberk Papila, Ozan Demirtaş, Sertan Bacak, Hürmet Kartal, Hüsnü Meydan, Deniz Dilaver, Okan Onur, Osman Bekaroğlu, Kenan Ekiz ve Turgut Aydın tarafından Belediye Meclis Başkanlığına verilen 01.03.2021 tarihli; Covid-19 önlemleri kapsamında faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmeler ile faaliyetlerinde önemli azalışlar meydana gelen işletmeler yönünden; 2020 ve 2021 yıllarına ait katı atık ücretlerinin alınmaması, oluşan tahakkuklarının iptal edilmesi; bu tarihler arasında ödenmiş olan katı atık bedeli ödemelerinin 2022 yılından mahsuplaşılması; bu tarihler arasında faaliyetleri devam eden işletmelerde ise katı atık tarife ücretlerinden doğacak borçlarının 01 Ock 2022’ye kadar ertelenmesi ve erteleme sonunda gecikme zammı uygulanmadan tahsil edilmesi hakkındaki önerge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

09-Meclis Üyeleri Atınç Kayınova, Hasan Şenol, Özberk Papila, Ozan Demirtaş, Sertan Bacak, Hürmet Kartal, Hüsnü Meydan, Deniz Dilaver, Okan Onur, Osman Bekaroğlu, Kenan Ekiz ve Turgut Aydın tarafından Belediye Meclis Başkanlığına verilen 01.03.2021 tarihli; 2021 yılı Gelir Tarifesinin yürürlüğe girdiği 01.01.2021 tarihinden itibaren yönetmeliğin ilgili maddesi kapsamında geçici abone sınıfında bulunan abonelerin ve uygulamada yaşanan diğer hata sonucu (imar affından yararlanmış ancak yapı kayıt kullanım belgesini idareye sunmamış abonelerimiz gibi) geçici abone sınıfında bulunan diğer tüm abonelerin tahakkuk ettirilen yüksek su kullanım ücretlerinden dolayı mağdur oldukları, bu gerekçelerle oluşan hukuksuz durum kaynaklı mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için 2021 yılı Gelir Tarifesindeki geçici su aboneliği fiyatının yönetmelikte belirtildiği şekilde düzeltilmesi ve yapılacak bugüne kadar fazla tahsilat yapılan abonelerden tahsil edilen fazla ödemelerin ileride doğacak su borçlarından mahsup edilmesi talebi hakkındaki önerge ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

10-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 17.03.2021 tarih ve 6100 sayılı, İlimiz Merkez İlçe sınırları içerisindeki Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların, 2981-3290 sayılı kanun kapsamında, 3194 sayılı İmar Kanununun geçici 16.maddesi uyarınca Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esasları belirleyen yönetmeliğin 7.maddesi gereği ve 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesince hak sahipliği tespit edilen kişilere satışına ilişkin ilgili kurumlarda yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

11-Temizlik İşleri Müdürlüğünün 16.03.2021 tarih ve 5946 sayılı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Belediyemize verilen şartlı nakdi yardım ile alınan 2020 madel NM0KKXTP6KLY97932 şase numaralı 67 ABV 428 plakalı ve NM0KKXTP6KLS98375 şase numaralı 67 ABV 474 plakalı araçlar için “HACİZ EDİLEMEZ” kararının alınması talebi hakkındaki yazısı.

12-Fen İşleri Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve 6822 sayılı, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından şehrimizde yapılacak olan 2021 yatırım yılı kazı çalışmaları ile ilgili olarak yol tahrip ücretlerinin tespiti ve bu hususta yapılacak olan her türlü işlem, sözleşme ve protokolün yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

13-Zabıta Müdürlüğünün 23.03.2021 tarih ve 6682 sayılı, yeni hazırlanmış olan Zonguldak Belediye Başkanlığı Kayıp ve Buluntu Eşya Uygulama Yönetmeliği’nin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

14-İşletme Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve 6821 sayılı, Zonguldak FilyosTürkali arası yolcu taşımacığı yapan dolmuşlar için 3 araçlık durak yerinin tahsis talebi hakkındaki yazısı.

15-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7100 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik, Plan değişikliğine konu 1636 ada 1 parsel, mevcut imar planında Resmi Kurum Alanı olarak planlanmış olup, sunulan imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu alanın, Eğitim Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

16-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.03.2021 tarih ve 7101 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi, 1636 ada 1 parsel sayılı taşınmaza yönelik, mevcut imar planında Resmi Kurum (Maliye Sarayı) olarak planlanmış olup, sunulan imar planı değişikliği teklifi ile söz konusu alanın, Emsal:2.50, Yençok:23.00 metre yapılaşma koşullarında Halk Eğitim Merkezi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.