Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

28 Ekim 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.11.2022 SALI GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI KASIM AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.09.2022 tarihli ve 53434 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 416 ada 3 parsel sayılı taşınmaza yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı İmar Komisyonu Raporu.

 

03-Strateji Geliştirme Müdürlüğünün 17.10.2022 tarihli ve 55278 sayılı, Belediyemizin 2023 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

04-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 17.10.2022 tarihli ve 24188 sayılı, Belediyemizin 2023 Mali Yılı Bütçesi ve İzleyen İki Yıl 2024-2025 Yılları Tahmini Bütçe Tasarıları ve 2023 Yılı Gelir Tarifesinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

 

05-İşletme Müdürlüğünün 25.10.2022 tarihli ve 55845 sayılı, SSK Taksi Durağının Yeni Atatürk Devlet Hastanesi’nin karşısında ek durak yerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

 

06-İşletme Müdürlüğünün 25.10.2022 tarihli ve 55848 sayılı, Kapuz Dolmuş Durağı’nın Yeni Atatürk Devlet Hastanesi’nin karşısında ek durak yerinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.