Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

27 Kasım 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 01.12.2022 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI ARALIK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

01-Yoklama ve açılış.

02- Özel Kalem Müdürlüğünün 24.11.2022 tarihli ve 58503 sayılı, Belediyemize ait Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sermayesinin artırımı hakkındaki yazısı.

03-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 21.11.2022 tarihli ve 58167 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Meşrutiyet ve Yayla Mahallelerinde bulunan, Zonguldak İli Merkez Kıyı Düzenlemesi ve Sosyal Donatılar İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” proje kapsamında geçici kabulü tamamlanmış olan ve toplamda 35.906,07m2 yüzölçümlü alan içerisinde bulunan mimari projesinde bulunan yapılardan Yapı-1A, Yapı-1B, Yapı-1C, Yapı-2 ve Yapı-3 olarak adlandırılan yapıların ve bağımsız bölümlerin beraber veya ayrı ayrı olmak üzere 10 yıl süresince kiralama ihalesine çıkılması ve kiralama ihalesi kapsamında yapılacak tüm iş ve işlemler için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

04-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 22.11.2022 tarihli ve 58274 sayılı, Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.

05-Fen İşleri Müdürlüğünün 24.11.2022 tarihli ve 58513 sayılı, Belediyemiz adına kayıtlı olan 67 AU 739 resmi plakalı, 2011 model, Chevrolet marka, klac tipi, M1 sınıfındaki aracın ekonomik ömrünün tamamlamış olması ve bakım, onarım ve tamir maliyeti sebebiyle satış işlemlerinin icrası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

06-İşletme Müdürlüğünün 23.11.2022 tarihli ve 58291 sayılı, Zonguldak Belediye Başkanlığı Taksi Dolmuş Servis Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde değişiklik yapılması talebi hakkındaki yazısı.