Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

29 Aralık 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2023 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİTGÜNDEM:

 

01-Yoklama ve açılış.

 

02- Fen İşleri Müdürlüğünün 24.11.2022 tarihli ve 58513 sayılı, Belediyemiz adına kayıtlı olan 67 AU 739 resmi plakalı, 2011 model, Chevrolet marka, klac tipi, M1 sınıfındaki aracın ekonomik ömrünün tamamlamış olması ve bakım, onarım ve tamir maliyeti sebebiyle satış işlemlerinin icrası için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesi talebi hakkındaki Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu.

 

03-Yazı İşleri Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60922 sayılı, Belediyemizin 2022 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

 

04-Fen İşleri Müdürlüğünün 12.12.2022 tarihli ve 60115 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, muhtelif cadde ve sokaklarda sıcak asfalt yüzey kaplama işi, tretuvar yapım işi ve parke kaplama yol yapım işi için İller Bankasından 80.000,000,00TL.- KDV dahil kredi alınması ve kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

05-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 23.12.2022 tarili ve 61163 sayılı, Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Tepebaşı ve Meşrutiyet mahallelerinde altyapı yapım işlemleri için İller Bankasından 7.080,000,00TL.- KDV dahil kredi alınması ve   kredi kullanımı ile ilgili her türlü iş ve işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

 

06-İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60938 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Mehmet YILDIZ’ın 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

07-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60936 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

08-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60939 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Alican GÜLAY’ın 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

 

 

 

 

09-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60940 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Abdullah Erdem GÜNER’in 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

10-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60941  sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Cihan DENİZ’in 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 21.12.2022 tarihli ve 60937  sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2023 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

 

12-Zabıta Müdürlüğünün 12.12.2021 tarihli ve 60078 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.