Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

30 Aralık 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 03.01.2022 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM:

 

01-Yoklama ve açılış.

02-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27077 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

03-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27078 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Turgut AYDIN tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

04-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27079 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

05-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27080 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Atınç KAYINOVA tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

06-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27081 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 96 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

07-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27082 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Zonguldak Belediye Meclis Üyesi Ozan DEMİRTAŞ tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

08-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27083 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine Selim YILMAZ vekili Avukat Meral ÇOLAK tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

09-İmar ve Şehircilik Md.lüğünün 24.11.2021 tarihli ve 27084 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlanmasına yönelik, Zonguldak Belediye Meclisinin 06.09.2021 gün ve 97 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Şubesi, Zonguldak Temsilciliği tarafından yapılan itirazın karara bağlanılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu.

10-Yazı İşleri Md.lüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28909 sayılı, Belediyemizin 2021 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetlenmesi için Denetim Komisyonu üye sayısının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

11-Fen İş leri Md.lüğünün 06.12.2021 tarihli ve 28197 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesinde Fener Gezi Yolu Projesi Peyzaj Düzenlemesi Projesi için İller Bankasından 10.000,000,00TL.-+%18 KDV DAHİL (1.800,000,00TL.-) :11.800,000,00TL.- kredi alınması ve her türlü sözleşmenin yapılması, imzalanması gibi işlemler için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

12-Özel Kalem Md.lüğünün 27.12.2021 tarihli ve 30085 sayılı, Belediyemizde çalışan emekliye ayrılacak personellerimiz ile ilgili ihbar, kıdem tazminatı ile diğer alacakları için toplam 10.000.000.-TL (48) ay vade ile İller Bankasından ve resmi bankalardan kredi alınması ve bununla ilgili olarak Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

13-Emlak ve İstimlak Md.lüğünün 15.12.2021 tarihli ve 29209 sayılı, Belediyemize ait Çaydamar Mahallesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, 161 ada, 2 parselde bulunan deri toplama ve padok olarak bilinen küçükbaş adak satış yerinin gelen talepler üzerine tahsis devrinin yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Md.lüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28924 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Mehmet YILDIZ’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

15-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28924 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28926 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Alican GÜLAY’ın 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

17-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28928 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Mühendis Abdullah Erdem GÜNER’in 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

18-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28929 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Mühendis Cihan DENİZ’in 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

19-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 13.12.2021 tarihli ve 28925 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2022 yılında alacağı ücretin ve ek ödemelerin tespiti hakkındaki yazısı.

20-Zabıta Müdürlüğünün 14.12.2021 tarihli ve 29050 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculardan alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.