Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

31 Aralık 2020

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI  OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 04.01.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE YAPACAĞI OCAK AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM :

01-Yoklama ve açılış.

02-Yazı İşleri Müdürlüğünnü 14.12.2020 tarih ve 26500 sayılı, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince Belediyemizin 2020 Mali Yılı Gelir ve Giderleri ile hesap işlemlerinin denetimi için Detim Komisyonu üyesi sayısınının belirlenerek komisyona seçilecek üyelerin gizli oyla seçilmesi hakkındaki yazısı.

03-Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.12.2020 tarih ve 27064 sayılı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün iş ve işleyişini sağlayan Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi hakkındaki yazısı.

04-İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27259 sayılı, köy, belde ve ilçe minibüsleri ile ilgili olarak yolcu indirme yerleri talebi hakkındaki yazısı.

05-İşletme Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27287 sayılı, hizmet verilemeyen açık otoparkların geçici süreliğine hizmet dışı bırakılması ve bunlarla ilgili olarak Belediyemiz Gelir Tarifesinde güncelleme yapılması hakkındaki yazısı.

06-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 22.12.2020 tarih ve 27269 sayılı, Belediyemiz 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporu ile ilgili olarak Belediye Meclisine bilgi verilmesi hakkındaki yazısı.

07-Özel Kalem Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27487 sayılı, Belediyemizde çalışmakta olan ve emekliliği hak kazanan kadrolu işçi personellerin ihbar ve kıdem tazminatı ile diğer alacakları için 10.000.000.-TL. 48 aya kadar vadeli İller Bankasından ve Resmi Bankalardan kredi alınması ve kredi ile ilgili tüm işlemlerin yürütümü ile Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

08-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27631 sayılı, Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda bulunan işyerleri için pandemi sebebiyle faaliyetleri ile ilgili olarak ekonomik kayıplara uğrayan ve olumsuz etkilenenlerle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/27 sayılı Genelgesi kapsamında kira, ecrimisil veya tahsis bedelleriyle ilgili durumlarının belirlenmesi hakkındaki yazısı.

09-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 25.11.2020 tarih ve 27458 sayılı, Belediyemiz 2021 Yılı Gelir Tarifesinde Vidanjör ve Kuka Hizmet Ücretleri bölümü ile Su Abonelerine Yapılacak Çeşitli Hizmetlere İlişkin Ücret Tarifesi başlığı altında bulunan ve bu hizmetlerin sunumunda oluşabilecek mükerrerliliği gidermek amacıyla yeni bir düzenleme yapılması ve yine aynı tarife başlığı altındaki (Ç) bendide bulunan ve sehven yazılan “İşyeri Tarifesi” tanımının değiştirilmesi talebi hakkındaki yazısı.

10-Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün 31.12.2020 Tarih ve 28065 sayılı, üyesi olduğumuz Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği İçme Suyu Arıtma Tesisi Barajdan Su Alma Yapısı Yapım İşinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.tarafından 500.000.-TL.lik ödenek tahsisinin kabulü ve ödenek tahsisi dışındaki bedelin Metropolitan Zonguldak Belediyeler Birliği tarafından ödenmesi şartıyla bu konudaki iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

11-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25697 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Çevre Mühendisi Mehmet YILDIZ’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

12-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25645 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Kimyager kadrosu karşılık gösterilerek 06.12.2017 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan Kimyager Ercan KOÇAL’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

13-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25698 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 21.08.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Alican GÜLAY’ın 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

14-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25699 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 8’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 13.05.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olarak görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Abdullah Erdem GÜNER’in 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

15-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25700 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 5’inci dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek 27.08.2019 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel olark görev yapmakta olan İnşaat Mühendisi Cihan DENİZ’in 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

16-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 03.12.2020 tarih ve 25646 sayılı, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49’uncu maddesine göre 2’nci dereceli Ekonomist kadrosu karşılık gösterilerek 21.06.2019 tarihinden itibaren görev yapmakta olan Ekonomist Deren YAZICIOĞLU’nun 2021 yılında alacağı ücretin ve ek ödemenin tespiti hakkındaki yazısı.

17-Zabıta Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27550 sayılı, Belediyemiz Toptancı Halinde faaliyet gösteren tüccarlardan 2021 yılında alınacak teminat bedelinin belirlenmesi hakkındaki yazısı.

18-Özel Kalem Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 27937 sayılı, Belediyemize ait Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin sermaye artırımı hakkındaki yazısı.

19-Özel Kalem Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 27936 sayılı, Belediyemize ait Zon-Bel İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine Müdür atanması talebi hakkındaki yazısı.

20-Özel Kalem Müdürlüğünün 29.12.2020 tarih ve 27935 sayılı, Belediyemize ait Zonguldak Belediyesi Personel Limited Şirketinde müdür değişikliği öngörüldüğünden yeni müdür atanması talebi hakkındaki yazısı.

21-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27518 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Terakki Mahallesi Osman Çayırı Sokak, 339 ada, 23 ve 26 parsel sayılı taşınmazlara yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

22-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27519 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

23-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27520 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi Asma ve Çınartepe Mahallesi sınırları içerisinde Zonguldak Küçük Sanayi Sitesi planlamasına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

24-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27521 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 parsel sayılı taşınmazın Ortaöğretim Tesis Alanı olarak planlanan kısmına yönelik çizilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.

25-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.12.2020 tarih ve 27522 sayılı, Zonguldak İli Merkez İlçesi Bahçelievler Mahallesi, 389 ada 509 parsel sayılı taşınmazın Ortaöğretim Tesis Alanı (Sağlık Koleji) olarak planlanan kısmına yönelik çizilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi hakkındaki yazısı.