Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

29 Nisan 2022

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 05.05.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DA YAPACAĞI MAYIS AYI TOPLANTISININ İLK BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM :                                                                                                                                       

 

01-Yoklama ve açılış.

02-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 40760 sayılı, Belediyemiz 2021 Mali Yılı Gelir ve Gider Kesin Hesaplarının ve Cetvellerinin görüşülmesi hakkındaki yazısı.

03-Mali Hizmetler Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli ve 40759 sayılı, Gelir Bütçesinde kurumlardan alınan bağış ve yardımlar koduna ek 50.000.000,00 gelir konularak ve bu karşılık gösterilmek şartıyla ödeneği yetmeyeceği anlaşılan bölümlere yönetmeliğin 36. ve 37.maddeleri gereği 50.000.000,00 TL ek ödenek verilmesi talebi hakkındaki yazısı.

04-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 18.04.2022 tarihli ve 40323 sayılı, mülkiyeti Belediyemize ait, imar planlarında Trafo Alanı olarak ayrılmış, Merkez İlçe, Yeni Mahalle, 440.63 m² yüzölçümlü 648 Ada, 2 Parsel sayılı taşınmazın 40.00 m²’lik alanındaki mevcut trafo yerinin 25 yıllığına Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) adına kiralanabilmesi, kira sözleşmesinin imzalanabilmesi ile tapu kayıtlarına “kira şerhi” işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.

05-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28.04.2022 tarihli ve 41452 sayılı, İlimiz Merkez İlçesi, İncivez Mahallesi 812 ada, 50 parsel taşınmazın kadastro yolundan ihdas işlemi ile oluşan, mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı olacak (a)=256.71 m2 lik ihdas alanının imar planındaki amacı doğrultusunda kullanılmak kaydıyla, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 47’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununu 75’inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca bedelsiz olarak Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne devrinin yapılması konusunda gerekli tüm iş ve işlemler ile yapılacak olan devir protokolü için Belediye Başkanı Dr.Ömer Selim ALAN’a yetki verilmesi hakkındaki yazısı.