Dr. Ömer Selim ALAN
ZONGULDAK BELEDİYE BAŞKANI
Biyografi Mesajı Fotoğraflar
Başkanın Sosyal Medya Hesapları

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 19.04.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’DE YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

15 Nisan 2021

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 19.04.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’DE YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

ZONGULDAK BELEDİYE MECLİSİNİN 19.04.2021 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 11:00’DE YAPACAĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINA AİT GÜNDEM :


01-Yoklama ve açılış.


02-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14.04.2021 tarih ve 8905 sayılı, Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Ontemmuz Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve mülkiyeti Maliye Hazinesi (50000/516231) ile Belediyemize (466231/516231) ait 5.162,31 m² yüzölçümüne sahip 169 Ada, 26 no.lu Parselin bulunduğu alan, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Çevre ve Şehircilik Bakanlık Makamı'nın 12.02.2021 tarihli ve 281765 sayılı Olur'u ile "Rezerv Yapı Alanı" olarak belirlenmiş olup, söz konusu alan üzerinde gerçekleştirilecek proje kapsamında değerlendirilmek üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılacak her türlü iş ve işlemler ve hazırlanacak protokole imza atma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi talebi hakkındaki yazısı.